چهارشنبه 02 اسفند 1396
به زودی عملیات جمع آوری نخاله آغاز خواهدشد.
به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان دیلم :

بازدیدمیدانی سرکارخانم پسنده نماینده ویژه فرمانداردر مسائل زیست محیطی به همراه اعضای انجمن نبض سبز دیلم از وضعیت نخاله های ریخته شده درساحل/به زودی عملیات جمع آوری نخاله آغاز خواهدشد.

   1396/11/17 09:50        


نام و نام خانوادگی :
ایمیل :
* متن کامنت :