چهارشنبه 21 آذر 1397
بالغ بر 23 درصد اعتبارات عمرانی شهرستان دیلم دراولین تخصیص استانی محقق گردید (کدخبر: 1032)
بالغ بر 23 درصد اعتبارات عمرانی شهرستان دیلم دراولین تخصیص استانی محقق گردید بالغ بر 23 درصد اعتبارات عمرانی شهرستان دیلم دراولین تخصیص استانی محقق گردید
به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان دیلم :
محمد طاهری معاون برنامه ریزی وامور عمرانی فرماندار درجلسه کمیته برنامه ریزی شهرستان بیان کرد : درکمیته برنامه ریزی سالجاری شهرستان بالغ بر 310میلیارد ریال اعتبارات درقالب 190 پروژه عمرانی دربین دستگاه های اجرایی توزیع گردید .
وی با تاکید برتسریع درروند اجرای پروژه ها گفت : اولین تخصیص اعتبارات درآذرماه امسال بالغ بر80میلیارد ریال معادل 23 درصد ،بمنظور تکمیل پروژه ها وپرداخت مطالبات پیمانکاران دراختیار دستگا های اجرایی قرارگرفت .
طاهری اضافه کرد : اولویت توزیع اعتبارات شهرستان بارعایت الزامات قانون بودجه سال 96 در کمیته برنامه ریزی شهرستان بشرح زیر انجام شده است .

 1-عمران شهری ( شهرهای دیلم وامام حسن ) 6میلیارد و600میلیون تومان
2-بهداشت ودرمان 2میلیارد و880میلیون تومان (بالغ بر9درصداعتبارات )
3-حوزه راهداری وراه سازی 4میلیارد و78میلیون تومان
(معادل بر 13درصد )
4-حوزه آموزش ونوسازی مدارس 2میلیارد و529میلیون تومان
(معادل 8درصد اعتبارات )
5-حوزه کشاورزی 3میلیارد و24میلیون تومان
6-تخصیص حوزه آب 2میلیارد و700میلیون تومان
7-حوزه فرهنگ 1میلیارد و50میلیون تومان
8-حوزه ورزش وجوانان 2میلیارد و349میلیون تومان
9-حوزه عمران روستایی 1میلیارد و740میلیون تومان


 
منبع :  روابط عمومی    1396/10/9 17:47        


نام و نام خانوادگی :
ایمیل :
* متن کامنت :
 

خانه چاپ ارسال به دوستان نسخه متنی کوچک کردن متن بزرگ کردن متن دانلود خروجی پی دی اف خروجی میکروسافت ورد
0/10 (تعداد آرا 0 نفر )