سه شنبه 26 دی 1396
اجرای مصوبات شورای ترافیک شهرستان تاکنون به خوبی انجام گرفته است
اجرای مصوبات شورای ترافیک شهرستان تاکنون به خوبی انجام گرفته است به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان دیلم :
معاون برنامه ریزی وامور عمرانی فرماندار گفت : اقدامات شورای ترافیک شهرستان ملموس می باشد.
معاون فرماندار درنشست شورای ترافیک شهرستان گفت : خدمات ،توجه وتخصیص اعتبارات لازم در دولت تدبیروامید به مسائل وحوزه شورای ترافیک درشهرستان دیلم قابل قبول می باشد .
محمد طاهری جانشین ودبیر شورای ترافیک شهرستان دراین نشست افزود : این شورا درسال های اخیر به ویژه سال 95 ونه ماهه سال جاری اقدامات خوبی درحوزه ترافیکی انجام داده است .
وی با تاکید بررفع موانع ترافیکی درشهرستان گفت : مهمترین مبحث واولویت درشورای ترافیک ، آموزش وافزایش سطح فرهنگ عمومی جامعه ،
آموزش دانش آموزان پایه های ابتدایی وآشنایی آنها با فرهنگ صحیح ترافیک می باشد .
وی اظهارداشت : درکمیته برنامه ریزی سال جاری 4000میلیون ریال برای اجراء سیستم پایش تصویری وهوشمند سازی شهردیلم بمنظورنظارت وکنترل مسائل ترافیکی حوزه شهری ،700میلیون ریال جهت خرید ، تهیه ونصب تجهیزات وعلائم راهنمایی ورانندگی شهر دیلم و300میلیون ،شهرامام حسن تصویب گردید .
محمد طاهری دوبانده کردن جاده دیلم –گناوه را یکی ازافتخارات این دولت خواند وگفت : با هدف جذب اعتبارملی برای اجرای پروژه باند دوم محور دیلم –بهبهان  1000میلیون ریال بمنظور مطالعه طرح توجیهی –فنی –اقتصادی – تصویب گردیده است .
دبیرشورای ترافیک دیلم اظهارکرد : یکی ازدغدغه ها ومطالبات مردم روستای عامری بانصب علائم راهنمایی ورانندگی درمحورهای برون شهری بویژه نقاط حادثه خیزروبه روی این روستابرطرف شده است.

منبع :  روابط عمومی    1396/10/9 17:34        


نام و نام خانوادگی :
ایمیل :
* متن کامنت :